Actueel

Platform Circulaire Geveleconomie initieert Nederlandse aanvulling op LCA-regels

foto: iStock

Tijdelijke oplossing tot Europese harmonisatie

De brancheorganisaties binnen het platform Circulaire Geveleconomie streven naar een gelijk speelveld bij het opstellen van Levenscyclusanalyses (LCA) van kozijn-, raam- en gevelelementen. Daarom ligt nu de ‘Nederlandse aanvulling op de Product Category Rules (PCR) NEN-EN 17213:2020’ ter consultatie.

Waar de Europese Product Category Rules uitgaan van complete producten, zijn in de Nederlandse Nationale Milieudatabase deelproductkaarten voor bouwproducten meer gangbaar. Denk bijvoorbeeld aan een deurblad in plaats van een hele deurset of aan het glas los declareren van de raamkozijnen.

De ‘Nederlandse aanvulling op de Product Category Rules NEN-EN 17213:2020’ heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen aan bedrijven over uitgangspunten, naamvoering en oplossingen voor de specifieke Nederlandse situatie.

Er wordt vanuit gegaan, dat dit een tijdelijke oplossing betreft. Dit, totdat deze bouwproducten onder de nieuwe Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation – CPR) valt en er vanuit Europa wordt geharmoniseerd.

Uitgangspunt voor de Nederlandse aanvulling zijn de Europese ‘Product Category Rules (PCR) volgens NEN-EN 17213:2020 en: Ramen en deuren – Milieuverklaringen van producten – Productcategorieregels voor ramen en deuren’. Het geeft duiding aan de samenhang met de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ en de Milieu Prestatie Berekeningen.

Voor de consultatie zie circulairegeveleconomie.nl onder ‘Consultatie’. Daar treft u het document aan en kunt u reageren tot 17 juli 2024, 12.00 uur.