Onze drie pijlers

Brandveiligheid

Het KDM zet zich in voor relevante en effectieve maatregelen voor brandveiligheid van gebouwen en -constructies. KDM wil een een fact-based aanpak van de maatregelen die nodig zijn om staal bij brand te beschermen en aan alle eisen te laten voldoen. Daarbij wil de sector voorkomen dat onnodige maatregelen worden genomen die kostenverhogend werken en de milieuprestatie en bruikbaarheid van een gebouw negatief beïnvloeden.

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), een van de deelnemers van KDM, heeft de uitgave ‘Essentieel bouwkundige controlepunten’ ontwikkeld. Met behulp van deze uitgave kan eenvoudig worden bepaald of een constructie of gebouw voldoet aan bouwkundige brandveiligheid.

 

“Goede maatregelen voor brandveiligheid zijn bewezen effectief zonder de kosten en milieu-impact te vergroten”

— KDM