Welkom

KDM is het platform voor overleg, samenwerking en projectuitvoering op het gebied van staal en metaal in de bouwketen. KDM streeft naar een gelijk speelveld voor beoordeling van duurzaamheid en een goede marktpositie van metalen in de bouw en infra.

Onze drie pijlers

Duurzaamheid

KDM zet zich in voor goede en onafhankelijke regels voor de berekening van materiaalprestatie van gebouwen en open gebruik van data uit de Nationale Milieudatabase.

Producthergebruik is de meest logische en goed te realiseren stap voor de metaalbouwsector om circulariteit te bereiken. We zetten ons in voor passende regelgeving en normen op dit vlak.

Lees Meer

Brandveiligheid

Het KDM zet zich in voor relevante en effectieve maatregelen voor brandveiligheid van gebouwen en -constructies. KDM wil een een fact-based aanpak van de maatregelen die nodig zijn om staal bij brand te beschermen en aan alle eisen te laten voldoen. Daarbij wil de sector voorkomen dat onnodige maatregelen worden genomen die kostenverhogend werken en de milieuprestatie en bruikbaarheid van een gebouw negatief beïnvloeden.

Lees Meer

Adaptiviteit

Gebouwen die tijdens de levensduur kunnen worden aangepast behalen langere levensduur en daarmee een betere milieuscore dan gebouwen die niet flexibel zijn.  Aan de andere kant is het investeren in flexibiliteit die mogelijk nooit gebruikt gaat worden niet logisch. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze aspecten.

Lees Meer

Actueel

30.11.2023

Ketendoorbraakproject voor circulair bouwen met staal uit de startblokken

Het ketendoorbraakproject ‘De ontwikkeling van een circulair ecosysteem voor staal in de bouw’ is bij openbare aanbesteding gegund aan een consortium van ketenpartners, onder aanvoering van initiatiefnemer Bouwen met Staal.

Lees Artikel

22.06.2023

NTA Hergebruik van constructiestaal gepubliceerd

Op 6 juni 2023 is de NTA 8713:2023 ‘Hergebruik van constructiestaal’ gelanceeerd, een praktische methodiek voor het bepalen van de kwaliteit en geschiktheid van bestaande staalconstructie-elementen voor hergebruik in een nieuwe constructie.

Lees Artikel

23.03.2023

Meer aandacht voor flexibiliteit bij toekomstbestendig bouwen

Flexibiliteit is van groot belang om gebouwen lang in gebruik te houden, maar dit blijft vaak nog onderbelicht tijdens ontwerp en ontwikkeling. Finn Vossen van Brink licht toe hoe je dit een prominentere plek kunt geven.

Lees Artikel

Projecten