Over KDM

Het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw (KDM) is een platform voor overleg, samenwerking en uitvoering van projecten voor de toepassing van staal en metaal in de bouwketen. De visie van KDM is dat metalen een goede bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en circulariteit. 

KDM streeft naar een gelijk speelveld op het vlak van de duurzaamheidsbeoordeling en het behouden en uitbouwen van de marktpositie van het gebruik van metalen in de bouw en infra. KDM onderneemt lobbyactiviteiten, vertegenwoordigt de sector in cruciale commissies en laat projecten uitvoeren op relevante onderwerpen als LCA-rekenregels en mogelijkheden voor hergebruik.

In KDM zijn partijen uit de hele metaalsector vertegenwoordigd, van staalproductie tot metaalrecycling. KDM verspreidt en promoot de activiteiten en resultaten via de aangesloten (branche)organisaties en hun kanalen, en vanaf januari 2022 via deze website.

Ontstaan

In 2010 is de Keten BeleidsGroep Duurzaamheid opgericht door Bart van de Broek (Staalfederatie Nederland), Robert van Beek (FME) en Peter van der Mars (Koninklijke Metaalunie). Directe aanleiding was de actie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu die twee meetinstrumenten had aangewezen in de zogeheten ‘Criteria Duurzaam Inkopen’ waardoor de toepassing van metaal in bouwwerken in opdracht van de overheid nagenoeg onmogelijk werd. In dit ketenoverleg, geboren uit een regelrechte bedreiging voor afzet van metaalproducten in de bouw, kwamen partijen uit de hele sector samen om de bedreigingen het hoofd te bieden. Van Tata Steel tot en met de verwerkers van metalen dak- en gevelelementen, de aluminium sector en de metaalrecycling branche en de lood-, koper-, zinklobby zitten aan tafel. De Stichting Bouwen met Staal zit aan tafel als kennisinstituut van de sector en wordt daarnaast ingezet bij de invulling van diverse commissies van NEN, Circulair Bouwen 2023 (CB23) en het Nederlands Verbond van Toeleveranciers aan de Bouw (NVTB) en voor de uitvoering van onderzoek. Vanaf 2021 is de Keten Beleidsgroep Duurzaamheid verder gegaan onder de naam Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw.

Lees meer over de deelnemers en partners van KDM.

Financiering activiteiten

KDM onderneemt acties, vaak in de vorm van lobbyactiviteiten maar minstens net zo vaak in de vorm van het aanbesteden van projecten. Soms vanuit een defensief oogpunt, om de eigen positie als gevolg van (potentiële) regels en wetgeving scherp in beeld te krijgen maar veel vaker op proactieve wijze om juist aanzetten te geven tot aanpassing of invoering van regels en wetgeving. De eigen sector en de bouw als geheel wijzen op de mogelijkheden binnen de duurzaamheidsregels en wetgeving van het bouwen met metaal behoort tot de doelen van sommige projecten. Om die externe projecten te financieren wordt cofinanciering vanuit de overheid gezocht en gevonden. Samenwerking met de overheid vergroot onze slagkracht laat zien dat wij actief de duurzaamheid promoten. Cofinanciering veronderstelt ook een eigen bijdrage vanuit de sector naast die van de overheid. Vandaar de stelregel dat aan tafel zitten bij KDM en meepraten ook meebetalen betekent volgens een overeengekomen verdeelsleutel. Hierbij betalen kleinere branches percentages van 3% tot 5%, Metaalunie en FME ieder 33% en de Koninklijke Staalfederatie 23% van de projectkosten. Over de laatste 10 jaar heeft KDM voor 800.000+ euro in waarde aan projecten aanbesteed en laten uitvoeren, waarvoor 250.000+ euro subsidie ontvangen is.