Deelnemers

FME

FME komt op voor Nederlandse techbedrijven. FME richt zich op het realiseren van impact op drie grote transities om de positie van de technologische industrie te versterken: technologische transities, maatschappelijke transities en arbeidsmarkttransities. De technologische industrie speelt een grote rol in deze transities. FME helpt bedrijven om een bijdrage te leveren en om kansen te benutten.

De technologische industrie biedt oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. De samenleving verwacht dat  de sector  verantwoordelijkheid neemt en een bijdrage levert. Dat wil FME verder versterken en nog zichtbaarder maken. Ze helpen de leden met ondernemen, onderzoeken, verbeteren, vernieuwen en innoveren. Ook verbindt en mobiliseert FME de technologische industrie, stakeholders en de samenleving rond concrete vraagstukken. Samen ontwikkelen ze actie-agenda’s, standpunten, platforms en innovatieprojecten en zorgen in partnerships voor maximale impact.

Contactpersoon

Ron Peters

Ron Peters

Belangenbehartiger industriebeleid

ron.peters@fme.nl

Meer partners