Deelnemers

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)

De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen. Brandveiligheid is immers een maatschappelijk belang. Risico‘s voor personen, bezit, cultureel erfgoed en milieu dienen zoveel mogelijk voorkomen en beperkt te worden.

De vereniging staat voor expertise op het gebied van (passieve) brandveiligheid en wil deze kennis delen. De vereniging bestaat uit vooraanstaande leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies. Door de diversiteit van de leden en de expertise, is BBN gesprekspartner voor alle disciplines binnen de bouwkolom; van architect tot aannemer, van opdrachtgever tot controlerende instantie.

BBN beoogt verbetering van de brandveiligheid van gebouwen, door vergroting van kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor bouwkundige brandpreventie en de toepassing van brandveilige bouwmaterialen en –constructies. Daarnaast treedt BBN op als kwalitatief gesprekspartner voor alle betrokkenen bij bouwkundige brandpreventie. Motto: ‘Bouwkundige brandpreventie loont’.

BBN heeft de uitgave ‘Essentieel bouwkundige controlepunten’ ontwikkeld. Met behulp van deze uitgave kan eenvoudig worden bepaald of een constructie of gebouw voldoet aan bouwkundige brandveiligheid.