Actueel

Milieudata staalframebouw opgenomen in Nationale Milieudatabase

Data nu beschikbaar voor berekenen MPG en MKI

Onlangs is een milieuverklaring voor staalframebouw toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase (NMD). In 2022 was de NMD al verrijkt met negen volledig vernieuwde milieuverklaringen voor constructiestaal. De recent toegevoegde milieuverklaring Staalframebouw-frame als een constructieve wand, vloer of dak (categorie 2, Metaalunie) representeert frames van koudgevormde staalprofielen (incl. bevestigingsmiddelen binnen het frame) voor profiel-wanddikten (plaatdikten) van 1–2 mm, met een dikte van 1,5 mm als referentie. In deze milieuverklaring is uitgegaan van 16% hergebruik bij de einde levensfase. Voor staalframebouw is dit naar verwachting conservatief. Isolatie- en plaatmaterialen voor invulling en afwerking van het frame vallen buiten de milieuverklaring.

Een milieuverklaring geeft beknopte informatie over de milieu-impact van een bouwproduct of -materiaal en is gebaseerd op een LCA (levenscyclusanalyse) van het product of materiaal volgens de internationale norm ISO 14025. De milieuverklaringen constructiestaal zijn gebaseerd op actuele, gewogen en gevalideerde data over de milieu-impact van constructiestaal in alle fasen van de levenscyclus: vanaf de winning van grondstoffen, transport naar fabriek en de fabricage (walsen, verzinken/coaten, bewerken) tot en met sloop/afdanking, terugwinning, recycling en hergebruik (modules A t/m C en D).

Door opname in de Nationale Milieudatabase zijn de data beschikbaar voor gebruik in gevalideerde instrumenten voor het berekenen van de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) en de MKI (Milieu Kosten Indicator).voor het berekenen van de frame als een constructieve wand, vloer of dak ( In de NMD zijn verder milieuverklaringen verwerkt van bijvoorbeeld stalen vloer-, gevel- en dakbeplating (categorie 2, Metaalunie) en voor brandwerende coatings op staal (categorie 2, Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten).

De milieuverklaringen constructiestaal zijn te vinden via de Viewer van de NMD. Ook is een overzicht te vinden op de website van Bouwen met Staal.