Actueel

Website Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw staat online!

Lancering www.duurzamemetaalbouw.nl

 

Op 3 januari 2022 is de eerste versie van www.duurzamemetaalbouw.nl online geplaatst. Organisatie achter deze website is het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw dat in 2010 werd opgericht onder de naam Keten BeleidsGroep Duurzaamheid met brancheorganisatie in de hele staal- en metaalketen. Met de nieuwe naam en deze website wil het KDM voortgaan op in de ingeslagen weg en een breder publiek bereiken over het potentieel van staal en metaal voor het realiseren van een duurzame en circulaire bouw.

Het ketenoverleg werd geboren uit een bedreiging voor afzet van metaalproducten in de bouw door nieuwe eisen in de Criteria Duurzaam Inkopen. Het platform heeft in de tien jaar van haar bestaan vele onderzoeken geïnitieerd en uitgevoerd rond milieudata en rekenregels voor metalen in de bouw. Daarbij heeft het platform vragen opgepakt rond producthergebruik, adaptiviteit en de interactie tussen duurzaamheid en brandveiligheid.

Het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw (KDM) is een platform voor overleg, samenwerking en uitvoering van projecten voor de toepassing van staal en metaal in de bouwketen. De visie van KDM is dat metalen een goede bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en circulariteit. 

KDM streeft naar een gelijk speelveld op het vlak van de duurzaamheidsbeoordeling en het behouden en uitbouwen van de marktpositie van het gebruik van metalen in de bouw en infra. KDM onderneemt lobbyactiviteiten, vertegenwoordigt de sector in cruciale commissies en laat projecten uitvoeren op relevante onderwerpen als LCA-rekenregels en mogelijkheden voor hergebruik.

In KDM zijn partijen uit de hele metaalsector vertegenwoordigd, van staalproductie tot metaalrecycling. KDM verspreidt en promoot de activiteiten en resultaten via de aangesloten (branche)organisaties en hun kanalen, en vanaf januari 2022 via deze website.