Actueel

NTA Hergebruik van constructiestaal gepubliceerd

praktische methodiek voor bepalen van kwaliteit en geschiktheid van bestaande staalconstructie-elementen

 

Op 6 juni 2023 is de nieuwe NTA 8713 ‘Hergebruik van constructiestaal’ gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst bij PLNT in Leiden. De NTA (Nederlands Technische Afspraak) biedt een praktische, eenduidige methodiek voor het bepalen van de kwaliteit en geschiktheid van bestaande staalconstructie-elementen voor hergebruik in een nieuwe constructie. De sprekers van Copper 8, Rijksvastgoedbedrijf, NEN, Bouwen met Staal en IMd gingen tijdens de bijeenkomst in op het belang én de mogelijkheden van hergebruik van staal in de bouw.

Hergebruiken van constructiestaal leidt tot een veel betere milieuprestatie van een bouwwerk dan recyclen van constructiestaal. Het hergebruik van constructiestaal heeft zich, ook in Nederland, al bewezen bij verschillende projecten. Maar hoe verzamel je de informatie die nodig is om iedereen ervan te overtuigen dat een bouwwerk met hergebruikt constructiestaal veilig is? Daar was nog geen eenduidige afspraak over. Met de NTA 8713:2023 ’Hergebruik van constructiestaal’, komt hier verandering in.

Nog meer dan het recyclen van het materiaal staal, levert het direct hergebruiken van onderdelen van bestaande constructies (kolommen, liggers, verbanden, verbindingen) een bijdrage aan het verminderen van de milieubelasting. Dat deze vorm van hergebruik haalbaar is, is al in verschillende projecten in binnen- en buitenland aangetoond. Wat nog ontbrak, was een uniforme richtsnoer om hergebruik van ‘tweedehands’ staalconstructiedelen op een gegarandeerd verantwoorde wijze in de projectpraktijk te brengen en alle betrokken, bijvoorbeeld ook opdrachtgevers of bouwtoezicht, te laten zien dat ’t verantwoord is.

Bij het samenstellen van deze NTA was veiligheid dan ook een leidend principe. De nieuwe uitgave sluit daarbij naadloos aan bij het Bouwbesluit en NEN-EN 1993 met de veiligheidseisen voor de constructieve toepassing van nieuw staal. De NTA helpt bij het opstellen van een keuringsdocument waar de informatie in staat die nodig is om eerder gebruikt staal toe te passen. Deze procedure maakt het mogelijk om aannemelijk te maken dat voldaan wordt aan de bouwregelgeving.

Het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwen met Staal zijn de initiatiefnemers van de NTA 8713:2023. Bij opstelling ervan hebben beide organisaties, begeleid door het NEN, intensief samengewerkt met vertegenwoordigers uit verschillende betrokken disciplines binnen de Nederlandse bouwsector.

Foto: uitreiking van het ‘eerste exemplaar’ van de NTA 8713:2023, 6 juni jl. in Leiden. V.l.n.r.: Pim Peters (directeur IMd Raadgevende Ingenieurs), Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal) en Marc Unger (hoofd Inkoop en Contractmanagement Rijksvastgoedbedrijf), © Taco van der Eb