Projecten

CE-markering en hergebruik van staal

2018 / Nederland

Samenvatting

Voor staal is de keten op het niveau van recycling al lang gesloten. Het is echter mogelijk om de staalprofielen her te gebruiken in plaats van te recyclen waardoor de keten op een hoger niveau gesloten wordt. In dit onderzoek wordt gekeken naar hergebruik van constructiestaal in de vorm van individueleelementen (staalprofielen) die vrij zijn gekomen bij sloop en voor een nieuw project ingezet worden. Gebleken is dat de verplichte CE markering van (stalen)bouwproducten een obstakel vormt voor hergebruik van uit sloop vrijkomende staalconstructies.

Doel van dit onderzoek was deze barrière zoveel als mogelijk te slechten. Er is gekeken naar normen en regelgeving en de thematiek is besproken met experts. Conclusie was dat het mogelijk is om staalprofielen zonder CE markering toe te passen in bepaalde toepassingen (gevolgklasse CC1 of CC2a bij dragende elementen) en indien de eigenschappen van het materiaal kunnen worden verklaard op basis van beschikbare informatie of uit een test.

Aanbevelingen uit het onderzoek zijn onder meer om aandacht te geven aan een goede businesscase en hergebruik van stalen profielen te koppelen aan CO2 besparing.