Projecten

Gebouwen met toekomstwaarde

2014 / Nederland

Samenvatting

De bepalingsmethode ’Toekomstwaarde van gebouwen’ biedt een beschrijving voor eigenaars en/of investeerders in vastgoed om eisen te stellen aan en een oordeel te vellen over de toekomstwaarde van nieuwe of bestaande gebouwen vanuit het perspectief van adaptiviteit. 

Aan de hand van vragen en aandachtspunten leidt de methode de lezer stapsgewijs langs de cruciale vragen die moeten worden beantwoord om de toekomstwaarde vanuit het perspectief van adaptief vermogen van (het ontwerp van) een gebouw te bepalen.

Het rapport beschrijft welke prestaties op het gebied van adaptiviteit kunnen worden benoemd en geeft vervolgens een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van ruimtelijk-functionele en technische indicatoren die bijdragen aan de verwezenlijking van ieder van deze prestaties.