Actueel

Hergebruik zwaar constructiestaal levert aantoonbare milieuwinst

Gevalideerde informatie op basis van data uit de Nederlandse staalbouwsector

 

Wat is de milieuwinst als je zwaar constructiestaal gaat hergebruiken? Vier productkaarten met verschillende scenario’s voor hergebruik leveren hier gewogen en gevalideerde informatie over. De studie werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven in de sector.

In het eerste scenario is gekeken naar de huidige situatie. Onderzoek heeft aangetoond dat 16% van zwaar constructiestaal aan het einde van zijn levensduur al wordt hergebruikt als constructie-element in een vergelijkbare toepassing. In het tweede en derde scenario is de milieu-impact bepaald van zwaar constructiestaal waarbij al in de ontwerpfase rekening is gehouden met de mogelijkheid tot hergebruik na afdanking. Voor liggers en kolommen < 25 meter is een hergebruikpercentage van 80% mogelijk. Voor langere liggers en kolommen is dat vastgesteld op 65%. In het vierde scenario is de milieu-impact berekend van toepassing van 90% hergebruikt staal.

De milieuprofielen zijn opgesteld met data van staalbouwers en leveranciers, gezamenlijk goed voor dekking van 70 % van de Nederlandse markt in zwaar constructiestaal. De studie is gedaan door LBP Sight in opdracht van Bouwen met Staal en Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS).

De data zijn verwerkt in vier Environmental Product Declarations (EPD) certificaten van SNS en Bouwen met Staal, uitgegeven door Stichting MRPI®. De data zijn ook opgenomen in tools, zoals GPR Gebouw, waarmee de materiaalgebonden milieubelasting van een bouwwerk wordt berekend via de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ volgens EN 15804.

De productkaarten zijn gratis te downloaden bij Bouwen met Staal.

Foto: iStock