Deelnemers

Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS)

De Samenwerkende Nederlandse Staalbouw, opgericht op 6 mei 1993, bundelt ongeveer 100 staalconstructiebedrijven verdeeld over vijf verenigingen: SNS Intra, SNS Noord, SNS Oost, SNS Zuid en SNS West. Deze verenigingen hebben een zelfstandig bestuur en zijn financieel onafhankelijk. De SNS stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de aangesloten staalconstructiebedrijven, die zich bezighouden met het vervaardigen en/of leveren van staalconstructies. Het secretariaat wordt sinds 1 januari 2019 uitgevoerd door Bouwen met Staal.

De SNS heeft een hechte band met zowel FME als de Koninklijke Metaalunie en er is sprake van een nauwe samenwerking. Alle lidbedrijven hebben een relatie met een van genoemde werkgeversorganisaties. De SNS werkt op velerlei gebied nauw samen met Bouwen met Staal en heeft een bestuurlijke positie binnen Bouwen met Staal en sponsort een aantal activiteiten van Bouwen met Staal, waaronder onderwijsactiviteiten en TU-promotieonderzoek. Kennis en ideeën vanuit de praktijk wordt verbonden met de kennis binnen Bouwen met Staal hetgeen beide organisaties versterkt en verbindt.

Contactpersoon

Bob Evers

Bob Evers

Voorzitter SNS

secretariaat@staalbouw.net

Meer partners