Projecten

Gids invoer Milieuprestatieberekening

2013 / Nederland

Samenvatting

De gids fungeert als praktisch hulpmiddel bij de eenduidige invoer van gebouwontwerpen in de voor de voor berekeningen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken (MPGberekeningen) gebruikte rekeninstrumenten. Gekozen is voor de term gids in plaats van handleiding, om duidelijk te maken dat het een hulpmiddel betreft bij een aantal interpretatievraagstukken, en niet verward moet worden met de op specifieke instrumenten gerichte gebruikershandleidingen.

De mogelijkheid bestaat dat bij het uitvoeren van de MPG-berekeningen nieuwe vraagpunten zullen opduiken. Deze punten moeten centraal geïnventariseerd en beantwoord worden. De Gids biedt praktische oplossingen voor soms complexe vraagtukken. Voortschrijdend inzicht kan er toe leiden dat bij een update een gewijzigde oplossing wordt aangeboden.

Download

Bestand titel