Projecten

Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen

2013 / Nederland

Samenvatting

De Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen (MPG) ging medio 2012 van start en had de volgende doelstellingen:
1. Ervaring opdoen met de rekeninstrumenten DGBC Materialentool, GPR Bouwbesluit en MRPI voor het berekenen van de MPG.
2. Inzicht verkrijgen in de milieu-effecten in de vorm van schaduwprijzen voor diverse woningbouw- en kantoorprojecten.
3. Gevoel krijgen voor mogelijke grenswaarden voor de MPG in de toekomst.
4. Inzicht verkrijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de rekeninstrumenten.
5. Inzicht verkrijgen in de eenduidigheid, de betrouwbaarheid onderling en de afwijkingsmarges van de rekeninstrumenten.
6. Inzicht verkrijgen in de human factor bij het invoeren van projecten.
7. Verbeterpunten genereren voor de ontwikkelaars van de rekeninstrumenten.
8. Vergelijking maken tussen de milieuscores en de MPC berekening.

Ruim 700 personen hebben deelgenomen aan de informatiebijeenkomsten en 34 architecten hebben één of meerdere projecten ingevoerd in de meetinstrumenten DGBC Materialentool, GPR Bouwbesluit en MRPI, die de schaduwprijs van de milieuprestatie van een gebouw berekenen. De uitvoering van deze Green Deal kan als een succes worden beschouwd, omdat uit dit onderzoek blijkt dat de meetinstrumenten onderling eenduidig en betrouwbaar zijn. De onderlinge afwijkingsmarge tussen de meetinstrumenten bij het bepalen van schaduwprijzen van de milieuprestatie van een gebouw bedraagt gemiddeld 5 % en is daarmee fors lager dan vóór de introductie van de uniforme rekenregels.

De rapportage (download hieronder) beschrijft de resultaten van de Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen.

Officiële start van de Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen (2012)