Projecten

Vergelijkende LCA studie bruggen

2013 / Nederland

Samenvatting

Naar aanleiding van de publicatie in 2009 van een milieuanalyse van composietbruggen startte een intensieve discussie over duurzaamheid van materialen in de GWW-sector. Naar aanleiding hiervan is het idee ontstaan om een nieuwe studie te doen met bruggen van meerdere materialen in samenwerking met alle betrokken sectoren. Agentschap NL ondersteunde dit project vanuit de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3). Rijkswaterstaat is uitgenodigd als belangrijke opdrachtgever in de GWW-sector en ontwikkelaar van DuboCalc.

De belangrijkste doelen van het project waren:

  • Duurzaamheidscore vaststellen van bruggen van vier verschillende materialen (staal, beton, composiet, hout) en in verschillende klassen.
  • Verschaffen van inzicht in de opbouw van de milieubelasting en het geven van handvatten voor het verbeteren van de brugontwerpen.

De specificaties van de bruggen zijn begin 2012 vastgesteld en weerspiegelen de normen van dat moment. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de eisen voor trillingen, stootbelasting, brandbelasting, vermoeiing en over de keuzes voor afwerking wegdek, leuningen, geleiderail, schamprand en fundering. Voor het bepalen van de milieubelasting is gebruik gemaakt van de SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. In de uitvoering van het project heeft met name het vaststellen van de eisen (functionele en technische specificaties) van de brug veel tijd gekost. Het bleek lastig om specificaties te vinden waar elke partij tevreden mee kon zijn, omdat vrijwel elke specificatie een direct invloed heeft op de uitvoering en daarmee de milieu-impact.

Resultaten van de studie voor verkeersbruggen (cat. 2)