Projecten

Normering financiële waardebepaling

2022 / Nederland

Samenvatting

Het doel van het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ was het ontwikkelen van één door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode voor financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten.

Het resultaat van het onderzoek is enerzijds inzicht in bestaande methoden en tools voor (rest)waardebepaling en randvoorwaarden voor de dynamiek tussen vraag en aanbod. Anderzijds is er een rekenmodel ontwikkeld waarin op productniveau de hergebruikwaarde en op materiaalniveau de recyclingswaarde wordt berekend. Aan de hand van dit rekenmodel zijn de rekenregels getoetst aan de hand van negen casussen. De achterliggende informatie komt hierbij uit deskresearch, interviews en enquêtes.